+36 (1) 510 0585

Adatkezelési nyilatkozat - Forensis Kedvezmény Klub

1. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései alapján hozzájárulásomat adom az Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft. (1121 Budapest, Kútvölgyi út 101/A) részére, hogy a köztünk fennálló FORENSIS tagsággal összefüggésben átadott személyes adataimat nyilvántartsa és kezelje.

2. Adatkezelő vonatkozásában tudomásul veszem, hogy
2.1. Az adatkezelésének célja: Kártyaszerződés teljesítése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak elszámolása, a kártyahasználattal, számlázással kapcsolatos információszolgáltatás a Vevő és (ha van) a kártyabirtokos(ok) részére, a Kártyaszerződéssel kapcsolatos adatgyűjtés, piackutatás, marketing tevékenység, hírlevél küldés.p>

2.2. A kezelendő személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, vevőkód, kártyaszám, fogyasztási adatok, valamint a Általános Üzleti Feltételek hatálya alatt érvényes és rá vonatkozó meghatározott további adatok.

2.3. Az adatkezelés időtartama: a törvényben és az Általános Üzleti Feltételekben meghatározottak szerint.

3. részletes tájékoztatás alapján a személyes adataim Adatkezelő részéről történő kezeléséhez hozzájárulásomat önként megadom.

4. Colonnade Start Balesetbiztosítás.
A biztosítást a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe nyújtja. Hozzájárulok, hogya Colonnade Biztosító, vagy megbízottja a jövőben biztosítási ajánlataival e-mailen, telefonon, SMS-ben vagy postán megkereshessen.
Amennyiben nem szeretne biztosítási ajánlatokat kapni, hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Colonnade címére (1380 Budapest, Pf. 1219.) küldött levélben, az ugyfelszolgalat@colonnade.hu címre küldött elektronikus levélben, illetve telefonon, a +36 (80) 468-468-as számon.

Budapest, 2017.

Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft.
FORENSIS

;