+36 (1) 510 0585 info@forensis.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

MOL Green Kártya szerződés megkötésére

1. Alulírott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései alapján hozzájárulásomat adom a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., a továbbiakban Adatkezelő) részére, hogy a köztünk fennálló Kártyaszerződéssel összefüggésben átadott személyes adataimat nyilvántartsa és kezelje.

2. Adatkezelő vonatkozásában tudomásul veszem, hogy:

2.1. Az adatkezelésének célja: Kártyaszerződés teljesítése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak elszámolása, a kártyahasználattal, számlázással kapcsolatos információszolgáltatás a Vevő és (ha van) a kártyabirtokos(ok) részére, a Kártyaszerződéssel kapcsolatos adatgyűjtés, piackutatás.

2.2. A kezelendő személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, vevőkód, valamint a Kártyaszerződés hatálya alatt érvényes és rá vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott további adatok.

2.3. Az adatkezelés időtartama: a törvényben, a Kártyaszerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.

3. A részletes tájékoztatás alapján a személyes adataim Adatkezelő részéről történő kezeléséhez hozzájárulásomat önként megadom.

Budapest, 2016.

MOL Magyarország

;